بزرگترین تولیدی شکر هند

آیا می توان هند را قطب اصلی و بزرگترین تولیدی شکر در بازار جهانی دانست؟ آیا شکر هند از نظر کیفیتی و همچنین قیمت، برتری نسبت به شکر ایرانی خواهد داشت؟
بزرگترین تولیدی شکر در جهان، کشور هند است که میزان تناژ تولید شکر در این منطقه به قدری زیاد است که می تواند پاسخگوی نیاز بازار شکر بسیاری از کشور ها همچون ایران باشد.

تقاضا برای شکر هند در ایران

به خاطر مناسب بودن قیمت شکر هند و همچنین بالا بودن میزان کیفیت این نوع از شکر، کارخانه های تولید کننده مواد غذایی در ایران که به عمده شکر نیاز دارند، متقاضی شکر هند بوده و از شرکت های بازرگانی و یا بزرگترین تولیدی شکر هند، اقدام به خرید مستقیم می کنند.
منبع: بازار قند و شکر ایران