تجارت اینترنتی شکر تصفیه شده

شکر تصفیه شده یا همان شکر خوراکی که این روز ها محصول تولیدی تمامی کارخانه های قند و شکر است، از راه تجارت اینترنتی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی توزیع می گردد.
روند تولید شکر که بخشی از آن به تصفیه شکر خام می انجامد، پروسه نه چندان پیچیده ای است که مسلماً پیرامون آن اطلاعاتی دارید. شکر تصفیه شده که همان شکر خوراکی مصرفی است، می تواند از گیاه نیشکر، چغندرقند یا استویا تولید گردد.
اکثر کارخانه هایی که فعالیت خود را در زمینه تولید شکر آغاز کرده اند، هم در بازار شکر ایران و هم در بازار کشور های خارجی، تجارت اینترنتی شکر تصفیه شده را به دست گرفته و از این راه کسب درآمد می کنند.
منبع: بازار قند و شکر ایران