تجارت اینترنتی شکر خام

شکر خام که یکی از شکر های مورد استفاده کارخانه های تولیدیست، امکان خرید و فروشش از طریق سایت های اینترنتی ممکن بوده و حتی برخی به تجارت اینترنتی شکر خام در فضای مجازی مشغولند.
تولید شکر خام تنها محدود به کشور هایی نظیر برزیل، هند و … نمی شود و حتی ایران هم در زمینه تولید شکر خام تا حدودی فعالیت دارد. اگر قرار باشد از نظر قیمتی، شکر خام ایرانی با گونه وارداتی مقایسه گردد، باید گفت که شکر خام برزیلی از قیمت مناسب تری در بازار شکر ایران برخوردار است.
برخی از کارخانه های تولیدی، علاوه بر فروش شکر خام تولیدی شان به کمک مغازه ها، به تجارت اینترنتی شکر از راه سایت های مجازی هم مشغول بوده و از این راه کسب درآمد می کنند.
منبع: بازار قند و شکر ایران