توسط کندو عسل با ملکه به وزن ایده آل برسید!!!

ملکه حاکم کلنی زنبور عسل نیست، بلکه گروگان زنبور است.

با این حال، دارای غدد فرمونی مهمی است که بر خلق و خوی کلنی تأثیر می گذارد.

با این حال، این ترشحات فرمون می تواند تحت تأثیر زنبورهای پرستار باشد.

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما یک دوست دارید.

به طور کلی زنبورها از طریق بو و ارتعاشات ارتباط برقرار می کنند.

عسل جامد مایع، عسل متبلور مایع، کندو عسل با ملکه چه عسلی دارد یا کندو چه عملکردی دارد؟

حداکثر بازده عسل از کندوی عسل حدود 160 کیلوگرم است اما برای دستیابی به برش 100 کیلوگرمی در سال نیاز به تمرین و تجربه زیادی است.

به طور معمول، به عنوان یک زنبوردار محلی، می توانید روی 30-40 کیلوگرم در سال حساب کنید.

کندو

می توانید اطلاعات موثق را در www.bienenzucht.de بیابید.

در آنجا بیان شده است که میانگین عملکرد در هر کلنی پرورشی چقدر است.

از آنجایی که این برای بسیاری از نژادها مشخص شده است، تصور خوبی از آنچه واقع بینانه و ممکن است به دست می آورید.

مهمترین عوامل موثر بر عملکرد عسل عبارتند از: نحوه عملکرد (به عنوان مثال ادغام و تقسیم کلنی ها، پرورش و غیره)، نوع کندو (کندوهای مجله‌ای با فضاهای عسلی گسترده‌تر امکان برداشت بیشتر را فراهم می‌کنند)، نژاد زنبور عسل (باکفاست را می توان خیلی زود و اواخر سال استفاده کرد).

ساخت شانه (انبساط لانه زنبوری و تولید موم زنبور عسل هزینه برق و عسل دارد، برای حداکثر بازده، لانه زنبوری منبسط شده داده می شود. که تا 5 کیلوگرم می رسد.)

جلوگیری از خلق و خوی ازدحام (با جلوگیری از خلق و خوی ازدحام به خوبی، افراد تا حد ممکن بازده باقی می مانند) این نیز بخشی از روش عمل است.

منطقه (هر منطقه شرایط لباس متفاوتی دارد، فقط به ندرت سه لباس دسته جمعی در یک مکان وجود دارد

پیاده‌روی (اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از آن ببرید، باید با زنبورها تا جایی که شهد و عسل وجود دارد پیاده‌روی کنید)

آب و هوا (هر سال متفاوت است، حتی سال قبل در مورد برداشت عسل تصمیم می گیرد، زیرا از آنجاست که چرخه تولید مثل شته ها، مهمترین اهداکنندگان عسل، شروع می شود.)