تولید کننده شکر استویا

آیا با شیرین کننده استویا آشنا هستید؟ آیا می دانید شکر استویا در بازار تولید ایران، پرفروش و پرطرفدار است یا نه؟ شرکت تولید کننده شکر استویا در ایران را می توانید معرفی کنید؟
استویا همانند نیشکر و چغندرقند، دارای ماده شیرینی است که اگر تحت عملیات تولید قرار گیرد، می تواند به شکر استویا و یا حتی قند تبدیل شود.
میزان شیرینی شکر استویا نسبت به شکر سفید معمولی، حتی تا 300 برابر هم می رسد. به خاطر همین شیرینی زیاد و کالری اندک است که در بازار فروش شکر، شکر استویا پرطرفدار شده.

معرفی تولید کننده شکر استویا

کارخانه قند و شکر کامور، جزو اولین کارخانه های تولید کننده شکر استویا در ایران بوده است.
منبع: بازار قند و شکر ایران