خاک گچ رضا آفات گیاهان باغ را از بین می برد!!

نمای ساختمان یک عنصر استراتژیک سازه است. یک مسئله مهم در اینجا هم زیبایی شناسی، هم عملکرد و هم دوام عناصر تکمیلی است.

نما از یک سو ویترین خانه است که در نگاه اول قابل مشاهده است، از سوی دیگر باید عایق، تهویه مناسب و محافظت در برابر شرایط جوی را نیز فراهم کند.

بنابراین ارزش توجه به انتخاب لایه تکمیل مناسب را دارد، در بیشتر موارد گچ نما است.

چه چیزی ارزش دانستن در مورد آن را دارد؟ کدام گچ نما را انتخاب کنیم؟ در مقاله زیر به این سؤالات و سؤالات دیگر پاسخ می دهیم.

خاک گچ رضا محبوب ترین ماده تکمیل دیوار است؛ گچ نما چیست؟ ما در مورد مواد مورد استفاده برای تکمیل دیوارهای نما صحبت می کنیم.

دو عملکرد اصلی دارد: تزئینی و عایق؛ گچ نما اغلب بخشی از سیستم عایق حرارتی است.

خاک

به عبارت دیگر، گچ اعمال شده بر روی نما عملکرد زیبایی شناختی مهمی را انجام می دهد، اما در عین حال یک عملکرد عملی را انجام می دهد که نمی توان آن را بیش از حد تخمین زد.

بنابراین استحکام مکانیکی و همچنین مقاومت در برابر مواد شیمیایی و شرایط آب و هوایی در این مورد بسیار مهم است.

شایان ذکر است که تنوع بسیار زیاد گچ های نما که باید هنگام انتخاب محصول مناسب مورد توجه قرار گیرد.

تطبیق آن با شرایط محیطی و تهدیدات موجود و همچنین با تکنولوژی ساخت دیوار بسیار مهم است.

در میان انواع متعدد گچ نما، ما محصولاتی را با کاربردهای اغلب کاملاً متفاوت متمایز می کنیم.

برای روشن شدن موضوع اختصاصی بودن هر یک از مخلوط‌ها، گچ‌ها را بر اساس معیارهای رایج تقسیم می‌کنیم و هر کدام را به طور واقعی مورد بحث قرار می‌دهیم.

رایج ترین و کلی ترین تقسیم بندی گچ مربوط به ضخامت لایه است؛ بنابراین، ما گچ های نما را تشخیص می دهیم.