خدمات تولید شکر تصفیه شده

آیا می دانید که شکر تصفیه شده دارای چه خصوصیاتی است؟ در کارخانه هایی که تولید شکر تصفیه شده با بهترین خدمات ممکن صورت می گیرد، باید حتماً میزان مرغوبیت شکر بالا باشد؟
خط تولید شکر تا حدودی پیچیده است. هنگامی که نیشکر یا چغندرقند طی عملیاتی به شکر خام تبدیل می شوند، مراحلی باید رد شود تا شکر خام به شکر تصفیه شده که همان شکر سفید مورد استفاده روزانه افراد است تبدیل گردد.
هر چه در کارخانه ای خدمات تولید شکر پیشرفته تر باشد و روش های جدیدتری در روند تهیه شکر به کار گرفته شود، مسلماً کیفیت و میزان مرغوبیت شکر تولیدی بیشتر خواهد بود و این امری طبیعیست.
منبع: بازار قند و شکر ایران