خریدار بهترین شکر صادراتی ایران

آیا می دانید کدام کشور ها، خریدار شکر صادراتی ایران هستند؟ بهترین شکر صادراتی ایران را می توان در بازار فروش شکر کدامیک از کشور های همسایه و غیر همسایه پیدا کرد؟
کشور ایران که از نظر تولید شکر تا حدودی غنی می باشد، هر ازگاهی اقدام به صادرات شکر تولیدی خود به کشور های مختلف می کند تا بتواند از این راه کسب درآمد کرده و هم سبب شناخته شدن ایران در صنعت تولید شکر گردد.
کشور های زیادی خریدار شکر صادراتی ایران هستند که برخی از آن ها عبارتند از:

  1. کشور های همسایه: عراق، افغانستان، پاکستان و …
  2. کشور های غیر همسایه: سرزمین های اروپایی، رسیه و …

انصافاً شکر صادراتی ایران را می توان در زمره بهترین شکر ها در بازار جهانی به شمار آورد.
منبع: بازار قند و شکر ایران