خط تولید شکر استویا

شکر استویا چند سالی است که به بازار ایران راه پیدا کرده؟ آیا تفاوت هایی در خط تولید شکر استویا با خط تولید شکر نیشکر و چغندرقند وجود خواهد داشت؟
استویا گیاهی است که همانند نیشکر و چغندرقند، در تهیه و تولید شکر نقش دارد. شکر استویا که نوعی شکر بی ضرر محسوب می شود، 150 تا 300 برابر شیرین تر از شکر معمولی بوده و در بازار ایران حدود 1 دهه است که خرید و فروش می شود.

خط تولید انواع شکر

در چند کارخانه شکر، خط تولید شکر استویا راه اندازی شده و باید گفت که تفاوت هایی میان خط تولید شکر استویا و دیگر شکر های تهیه شده از نیشکر، چغندرقند و … وجود دارد. از این تفاوت ها به کمک سایت های اینترنتی می توان مطلع شد.
منبع: بازار قند و شکر ایران