خط تولید شکر سنتی

خط تولید شکر های سنتی در بازار ای شهر های مختلف ایران به چه صورتی می باشد؟ شکر های سنتی موجود در بازار دارای چه ویژگی هایی می باشند؟
از جمله شکر های پرکاربرد در بازار های ایرانی شکر های سنتی هستند که در بیشتر شهر های ایران برای فروش عرضه می شوند. شکر های سنتی در کارخانه های تولیدی مختلفی برای فروش در بسته بندی هایی زیبا ارایه می شوند. شکر های مذکور در اکثر کارخانه های تولیدی دارای خط تولید عالی می باشند.