قیمت تولید شکر ارگانیک

آیا در خصوص شکر ارگانیک، تعریفی کلی را می توانید ارائه دهید؟ خط تولید شکر ارگانیک با شکر معمولی متفاوت است؟ قیمت شکر ارگانیک بیشتر است یا شکر های معمولی موجود در بازار؟
شکری که مستقیماً و بدون دخالت مواد شیمیایی از نیشکر، چغندرقند و یا استویا تهیه شود، شکر ارگانیک نام می گیرد.
تولید شکر ارگانیک و همچنین پروسه آماده سازی آن، بسیار پیچیده تر و دقیق تر از شکر معمولی می باشد و همین مسئله سبب شده تا بالا بودن قیمت شکر ارگانیک، طبیعی باشد.
البته اگر در رابطه با قیمت شکر ارگانیک به دنبال عوامل تغییر آن هستید، باید گفت که روش تولید شکر ارگانیک هم می تواند تاثیر زیادی بر قیمت آن داشته باشد.
منبع: بازار قند و شکر ایران