قیمت تولید شکر استویا

آیا در رابطه با نحوه تولید شکر استویا اطلاعاتی در دست دارید؟ آیا می دانستید که روش تولید شکر می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت شکر استویا در بازار فروش بگذارد؟
قیمت شکر استویا و گونه های دیگر این شیرین کننده در بازار شکر، تحت تاثیر عوامل زیادی است. به طور مثال، اگر روش تولید شکر استویا به کمک دستگاه های پیشرفته صورت گیرد و تمامی استاندارد ها و مسائل بهداشتی در خط تولید شکر رعایت شود، قیمت شکر استویا بالا خواهد رفت.

مراحل تولید شکر استویا

برای آشنایی بیشتر با شکر استویا، بهتر است با مراحل تولید آن آشنا شوید:

  • برداشت شکر برگ
  • گرفتن عصاره گیاه
  • حذف ناخالصی ها
  • حرارت دادن و تولید شکر استویا

منبع: بازار قند و شکر ایران