قیمت تولید شکر اصل

آیا چیزی از ویژگی های شکر اصل می دانید؟ در چه صورت، تولید شکر اصل به بهترین نحو انجام می شود؟ قیمت شکر هیچ وابستگی به اصل بودن یا نبودن آن خواهد داشت؟
شکر ارگانیک یا همان شکر اصل، ویژگی های منحصر به فردی دارد و در صورتی شکری به عنوان شکر اصل در بازار شناخته می شود که تمامی قوانین بهداشت، استاندارد ها و … در خط تولیدش رعایت شده و مواد شیمیایی نقشی در تولید آن نداشته باشد.
مسلم است که قیمت شکر اصل به خاطر پیچیدگی های تولید و به کارگیری مواد اولیه مرغوب، بالاتر شکر های معمولی در بازار فروش خواهد بود، اما به هر حال تشخیص نمونه اصل یا تقلبی شکر تا حدودی سخت است.
منبع: بازار قند و شکر ایران