قیمت تولید شکر شهرکرد

آیا می توان شهرکرد را یکی از قطب های اصلی تولید شکر در ایران دانست؟ آیا قیمت شکر شهرکرد به نسبت شکر های وارداتی بیشتر است یا کمتر؟
قطب های اصلی تولید شکر در ایران زیادند که یکی از آن ها شهرکرد است. کارخانجات تولید شکر شهرکرد، از آن دسته کارخانه هایی هستند که با وجود گذشت مدت زمان زیادی از فعالیتشان در صنعت تولید شکر، هنوز هم بالاترین کیفیت را دارا هستند.

قیمت انواع شکر شهرکرد

نه تنها قیمت شکر شهرکرد، بلکه دیگر شکر های تولیدی ایران هم در بازار شکر کمی بالاتر از نوع وارداتی بوده و این می تواند توجیهی بر باکیفیت بودن شکر شهرکرد باشد.
منبع: بازار قند و شکر ایران