قیمت تولید شکر هند

تولید شکر هند در تناژ بالا صورت گرفته و این می تواند توجیهی بر صادرات شکر از کشور هایی نظیر هند و برزیل باشد. قیمت شکر هند تا حدودی مناسب تر از شکر ایرانی خواهد بود.
هند از جمله کشور هایی است که تناژ تولید شکر در آن، به میزانی می باشد که می تواند نه تنها پاسخگوی تقاضای شکر بازار داخلی خود باشد، بلکه با صادراتش به کشور هایی نظیر ایران، بخش عظیمی از نیاز بازار شکر ایران را هم تامین خواهد کرد.

قیمت بهترین شکر هند

متاسفانه با وجود وارداتی بودن شکر هند به بازار ایران، باز هم قیمت شکر هند مناسب تر از قیمت شکر ایرانی بوده و این دلیلی است برای اینکه خریداران عمده شکر، به دنبال خرید شکر هند هستند نه ایرانی.
منبع: بازار قند و شکر ایران