قیمت خرید شکر ارگانیک

آیا می دانستید که قیمت شکر ارگانیک در بازار فروش، بیشتر از شکر سفید معمولی می باشد؟ در خرید شکر ارگانیک، می توان کیفیت را قربانی قیمت کرد؟
در حال حاضر، کارخانه های زیادی در ایراه هستند که شکر ارگانیک و طبیعی به بازار عرضه می کنند. اما بسیاری دیگر هم هستند که به روش های گذشته و با کمک گرفتن از مواد شیمیایی همچون جوهر قند، شکر سفید را تولید و در اختیار خریداران قرار می دهند.
قیمت شکر ارگانیک، به دلیل پیچیده بودن مراحل تولید، گران تر از شکر معمولی بوده و این امری طبیعیست. برای خرید شکر ارگانیک و مواد غذایی سالم و طبیعی دیگر، نباید قیمت هیچگاه در اولویت قرار گیرد.
منبع: بازار قند و شکر ایران