قیمت خرید شکر خارجی

شکر خارجی موجود در بازار ایران، محصول تولیدی کدامیک از کشور هاست؟ آیا قیمت خرید شکر خارجی به نسبت ایرانی، کمتر است یا بیشتر؟
علاوه بر شکر تولید داخلی، شکر خارجی و وارداتی هم در بازار ایران یافت می شود. جالب است بدانید، شکر خارجی بازار ایران، محصول کشور هایی نظیر برزیل، هند و … می باشد که در واقع، قطب های اصلی تولید شکر در بازار جهانی به شمار می روند.

قیمت شکر خارجی و ایرانی

اگر قرار باشد قیمت خرید شکر خارجی با قیمت شکر ایرانی قیاس شود، باید بیان کرد که قیمت شکر خارجی به نسبت کمتر از شکر ایرانی بوده و همین مسئله سبب شده تا خریداران عمده به سوی شکر خارجی جذب شوند.
منبع: بازار قند و شکر ایران