قیمت خرید شکر رستوران

آیا می دانید کدام نوع از بسته بندی شکر را به عنوان شکر رستوران می شناسند؟ برای خرید شکر رستوران، قیمت در اولویت قرار می گیرد یا کیفیت؟
شکر رستوران در واقع همان شکر های بسته بندی یک نفره می باشد که به در بسته بندی هایی با شکل های مختلف، در رستوران ها و یا هتل ها استفاده می شود.
اصولاً خرید شکر رستوران به صورت عمده و مستقیماً از کارخانه تولیدی صورت می گیرد و جالب است بدانید که هر چه میزان ثبت سفارش شکر رستوران توسط خریدار بیشتر باشد، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد. البته در هنگام خرید شکر، بهتر است قیمت شکر در اولویت دوم قرار گیرد.
منبع: بازار قند و شکر ایران