قیمت خرید و فروش شکر ارگانیک

می دانید شکر ارگانیک چیست؟ آیا از قیمت خرید و فروش شکر ارگانیک و غیر ارگانیک در بازار مطلع هستید؟ آیا از میزان تقاضای هر یک در بازار فروش شکر آگاهی دارید؟
شکر ارگانیک مانند دیگر محصولات طبیعی، بدون دخالت مواد شیمیایی یا افزودنی ها، از عصاره گیاه نیشکر و یا چغندرقندی تهیه شده که آن ها هم به صورت ارگانیک، کاشت، داشت و برداشت شده اند.
مسلم است چون خط تولید شکر ارگانیک تا حدودی پیچیده تر از شکر معمولی می باشد، قیمت خرید و فروش آن ها در بازار تا حدودی متفاوت خواهد بود. با توجه به بروز بیماری های بسیار ناشی از مصرف مواد غذایی غیر سالم، تقاضا برای شکر ارگانیک در بازار بیشتر شده است.
منبع: بازار قند و شکر ایران