قیمت فروش شکر اقليد فارس

قیمت فروش شکر اقلید فارس باتوجه به تناژ مورد نیاز خریدار کمی تغییر کرده و با قیمت مناسب تری عرضه می گردد. با توجه به اینکه عمده ترین محصول کارخانه ، شکر سفید با کیسه های 50کیلویی می باشد و شکر در کیسه های دولایه و پروپلین بسته بندی می شود. در تمامی مراحل تولید این محصول با رعایت استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مجوز سازمان غذا و دارو انجام شده و شکر تولیدی مرغوبیت بالایی دارد، زیرا تمامی مراحل شکر تحت نظارت کارشناسان کنترل کیفیت تولید می گردد .