قیمت فروش شکر فله

در بازار فروش، شکر هم به صورت فله عرضه می شود و هم به صورت بسته بندی. مسلم است که به خاطر هزینه های مرتبط با بسته بندی، قیمت شکر فله در بازار کمتر از شکر بسته بندی خواهد بود.
شکر فله بیشتر مورد تقاضای کارخانه هایی است که در زمینه تولید آبمیوه، کیک و تنقلاتی از این دسته فعالیت می کنند. در این کارخانه ها، به جز کیفیت شکر، قیمت شکر هم مورد توجه خواهد بود.
با توجه به اینکه شکر بسته بندی نمی تواند پاسخگوی نیاز کارخانه باشد، آن ها اقدام به خرید شکر فله می کنند.
جالب است بدانید که به خاطر عدم بسته بندی شکر فله، قیمت آن کمتر از شکر بسته بندی بوده است. اطلاع از قیمت شکر فله در بازار فروش، به کمک صنف شکر ایران ممکن خواهد بود.
منبع: بازار قند و شکر ایران